THE RECONNECTION® (ÅTERKOPPLING)

bild5Ursprungligen var meridianerna i kroppen anslutna till nätverket Axiatonala linjer som omger planeten, vars rader syftar till att utvidga och ansluta till ett större nätverk som förenar hela universum.

Vid en tidpunkt blev vi frånkopplade från dessa självläkande linjer i en period som vi inte vet hur och när av vår historia och vi förlorade fullkomligheten i vår inneboende länk till universum, vilket distanserade oss från vår tidigare så snabba och expansiva evolution.

The Reconnection® återkopplar oss till universums fullkomlighet medan den återkopplar oss till vår egen varelses fullkomlighet och den vi verkligen är. Dessa rader, ritar grundläggande energi för regenerering av kroppen fungerar.

bild6 Återkopplingen hämtar in och aktiverar NYA axiatonala linjer, vilket kopplar upp oss genom våra kroppars meridianer (akupunktur-linjer) till jorden Axiatonala linjer och Universums som tillåter ett utbyte av ljus och Information från Universum direkt genom alla nivåer av dig till ditt högre jag, återkopplingen av DNA-strängar samtidigt återbildandet av strängar gör att du accelererar din kontinuerliga evolution och utveckling.

The Reconnection® får människor att bli medvetna om sin potential och hittar sina sanna livsväg och ens livskvalitet höjs och växer i ljus och information. The Reconnection® är en procedur (återkoppling) som bara görs en gång i livet och när du är återkopplad kan det inte göras ogjort och ingen kan ta det ifrån dig. Proceduren tar 2 dagar och det tar ca 30-35 minuter, räkna med ca 1 timme till lite samtal om du vill varje gång, det måste gå minst 24 timmar och högst 72 timmar mellan sessionerna. Det är en underbart unik upplevelse.

333€. Samma pris gäller i hela Europa. Priset uppdateras efter gällande valutakurs vid beställning och betalas kontant vid första sessionen.